יזמות חברתית בקרב מיעוט שמרני – החברה החרדית והחברה הערבית בישראל

מנתחים מובלעת באופן גלובלי כלל עולמי- כל סוגי המובלעת

היתה בריחה מהעולם הדתי של צעירים שרצו להתפתח הן מבחינה כלכלית והן השכלתית.

 

המונוטאיזם יש הסתכלות על הדת כבערות. גם האיסלם וגם החרדים מפחדים ומאוימים מהבריחה הזו. דוג של בירנבאום שהביע ספקות על קיום דקדוקי המצוות. הרב דסלר אמר שהחליפו את היהדות ונהיו "קדישניקים" רק אומרים קדיש ובזה מתבטאת יהדותם. אצל האיסלם- תופעה שאין אמונה עמוקה

פילוסופית אלא נשארים כך רק בגלל שהם בגבולות.

איך זה קשור לתרבות המובלעת?

מרי דגלס אנתרופולוגית סטוקטורליסטית עוסקת בנושא זה וטוענת שכולם מחלקים את העולם לתבניות, מה שמסדר לנו ומה שלא- מה טהור ומה לא. כי זה נותן לנו משמעות שאנו מסדרים את העולם. דגלס  טוענת שיש 2 סוגי אילוצים שמגדירירם את יחסי בני האדם- הקבוצה- המידה בה אנשים מוגבלים תנועתית- מלחץ החברה ויש את המשבצות- היחסים החברתיים שלנו מוגדרים לפי משבצות של מגדר מין גיל דת וכו זה קובע את קשרים שלנ עם אחרים. חיברה בין 2 אלו לטיפולוגיה של 4 הקשרים חברתיים

שדרכם היא מפרשת את העולם והקבוצות בתוך חברות ועולם זה.

זה דרך לארגן את העולם ולסדר את הכאוס. זה תאוריה אידילית.

 

 

 

 

 

מספר קורס- 687.2.4008

 • הקשר ראשון- הררכי- צבא, גבול חיצוני ברור מוגדר אנחנו הם. הצבא משקיע זמן רב לשמר פעילות

גומלין חזקה בין הקבוצות אך עם זאת שכל קבוצה תשאר נפרדת

 

הם גמישים לגבי לחץ

 • הקשר שוק עצמאים  סוחרים  ויש  להם  מחויבות  חלשה  לקב  מסוימת.

המשבצתי. אין לחץ גדול.

 

 • הקשר תרבות המובלעת- מחויבות לקבוצה היא מאוד חזקה, החלץ המשבצתי נמוך- השאיפה של

תרבות המובלעת היא לייצר תרבות פנים קבוצתית ולייצר הבדל מאוד משמעותי בינם ובין החוץ

מצד תלות ובידור- דוג של עבדים- אין להם קבוצה. הם משרתים קבוצה יש עליהם לחץ מאוד גדול.

2 סיבות לתחושת איום של מובלעת

-1  פחד מהפיתוי והונאה שקיימים בעולם החיצוני- זה עולם מפתה ומושך למשל שכרון המערב.

סכנה טמונה בזה שזה חודר לתודעה של המובלעת -2 אובדן ההגמוניה ונטישת השורות- בתקופת ההשכלה שפחדו שצעירים יעזבו את הדת. זה סיבה

עקרית לתחושת איום של המובלעת.

 • מה המובלעת מציעה? בדר"כ היא מבודדת, כלכלה חלשה וסכסוך פנימי ולכן מה שיש לה להציע זהתחושת עליונות- תגמול מוסרי שבבסיסו עומד אנחנו בחרנו באופן וולונטרי בחרנו בזה כי אנחנו מאמינים שזה מה שנכון הרגשה עילית זה מה שנכון אנחנו יודעים מה נכון ומה טוב ולא קל להכנס אלינו. שומרי הגחלת. אנחנו מוסריים לעומת החילונים. אנחנו הטוב והם הרע. הבנייה של דיכוטומיות

מאוד ברורות.

 • אסטרטגיות שימושיות של המובלעת זה חיתון בתוך הקהילה, חיזוק  קשרים חברתיים, השקעה

בקהילה מסורת חגים שיעורים, גמחים. מאפיינים שלוקחים את הזמן הפנוי שלך לטובת זמן הכלל

ולא לטובת זמן הפרט.

 • יש חלוקה פנימית לדרגות בתוך המובלעת- ככל שאתה קיצוני שחור ולבן טוב ורע יש לך שייכות

למעגל יותר גבוה עילי. יש משהו משיחי, הערכה קודרת של ההווה. יוצרים תחושה תמידית שאנו

בסכנה אנו שארית הפלטה חיים בזמן שאול. נבנה עתיד טוב יותר אמונה משיחית.

 • עמנואל סיוון קרא לזה חומת המידות הטובות- ככל שתנהג לפי נורמות יש לך מידות טובות יותר
 • הם מפגינים פחד ובוז כלפי חוץ אבל יש להם רגשי נחיתות מאוד גדולים. מה שהכי מפחיד זה זליגה.
 • יש חדירה של כוחות החוץ אל הפנים למרות הכל.
 • הקהילה מספקת חום פנימי וזה גם משמר על המובלעת.

ניתוח -SWOT

 • חוזקות- סולידריות יש קהילתיות
 • חולשות- יש מריבות, מורכבות מלחמות אגו פנימיות, אלו ששווים יותר ופחות.קנאה תלות בסמכות

כריזמטית- סמכות של ידע ורוחניות

 • הזדמנויות- מצד של קונפליקט אתני זה מעולה למובלעת- קל לחלק בין אנחנו והם יש פחדים שניתן

לבות איחוד כנגד משהו אחר. וגם רוצים לשמר על היותם מיעוט כי הכוח של המובלעת זה שהם

קטנים כך קל יותר לשלוט במעשים שלהם.

 • איומים- חברת השוק, הכנסה של יותר ויותר אנשים קשה לשמור על המימד החברתי יש אזורים

אפורים. תלות במשאבים כלכלים חונק את ערכי המובלעת.

 

שתפו פוסט זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

ידועה בציבור הגדרה

בעידן שאנו חיים בו כיום, זוגות רבים בוחרים לחיות יחד שלא במסגרת המבנה המשפחתי המסורתי. זוגות לא נשואים מעין אלה