רוב התמונות שהוכנסו לאתר נלקחו מעזבונם של חנן בהיר, אליעזר ורטהיים, ולטר ליפמן ומיכה אבני. חלק גדול מהתמונות
לא פוענח ואנו מזמינים את הציבור לסייע לנו בזיהוי האנשים המופיעים בתמונות, ואם ניתן גם לחבר אותם לזמן ולמקום.

פענוח תמונות בלתי מזוהות
נמצאו 9542 תמונות.
דף 1 מתוך 26
1
2
3
4
דף 1 מתוך 26
7076neg
2200vig
9700vig
2200HBH
6300HBH
58600HBH
0900HBH
9900HBH
4010HBH
9010HBH
1310HBH
0410HBH
5510HBH
7610HBH
1710HBH
2710HBH
5710HBH
1910HBH
0120HBH
8120HBH
2320HBH
7320HBH
9320HBH
0420HBH
1420HBH
9420HBH
7520HBH
7620HBH
9720HBH
8820HBH
9030HBH
0130HBH
3130HBH
7230HBH
9230HBH
0330HBH
6330HBH
7330HBH
8330HBH
4530HBH

1
2
3
4
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.