תחתית

פירוש: אחד שתרומתו לקיבוץ נמוכה במיוחד

ממציא: אולי 'חבורת שנוז' בסוף שנות ה- 07

רקע:
"כל אחד נותן כפי יכולתו ולוקח לפי צרכיו" היה מאז ומתמיד המוטו של הקיבוץ. לגבעת ברנר שקלטה יותר אנשים מכל קיבוץ הגיעו לאורך הדורות חברים שהרעיון הקיבוצי היה זר להם וכל חלומם היה 'להסתדר בחיים', בקיבוץ או עדיף מחוצה לו. בשל אילוצים שונים הם נשארו בגבעה, בתור נפקדים נוכחים. לגיוסים הרבים הם לא הופיעו, בועדות המשק ובאסיפות הם לא נטלו חלק, התנדבות מחוץ לשעות העבודה, חבל על הזמן. התרומה המשמעותית של ה'תחתיות' ניכרה בענפי השירותים והצריכה. כל מה שהיה 'חופשי' הם לקחו בכמויות ותמיד הקפידו לקטר...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.