איזולציה

פירוש: חדרי חולים

ממציא: איזולציה בלועזית - בידוד, ניתוק מהסביבה

רקע:
החלוצים שהגיעו מאירופה הקפואה אל ארץ ישראל הצחיחה והיוקדת, מבית חם אל אוהל פרוץ לכל רוח, חלו כבר בשבוע הראשון בקדחת, אנגינה ושאר מרעין בישין. באוהל היה צפוף וקר ולכן פינו צריף אחד ואחרי שהוקם ה'בית הגדול',הוכן חדר מיוחד בו הושכבו החולים בבידוד מהבריאים. כאשר נולדו הילדים הראשונים הוקמה איזולציה גם עבור הקטנים שהדאגה לבריאותם היתה בראש מעייני הכל. בחלוף השנים הוקמו ב'בתי הסוכנות' איזולציה לחברים ואחת לילדים ועל כל מחלה קטנה היו מועברים הקטנים מבית הילדים או הבית הכולל לשם, עד שהבריאו.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.