אל תפ..הק!!

פירוש: משחק ילדים נפוץ, מתאים לגילאי 21 - 7

ממציא: שם עממי

רקע:
כדי לעודד תחרות בין הילדים הומצאו מספר משחקים בה נבחנה יכולת הילד/ה לרוץ, להטעות ולשמור על עירנות שיא. במשחק 'אל תפהק' עמדו 2 קבוצות במרחק של 03 מ' . אחד הילדים היה ניגש לקבוצה היריבה שחבריה היו מושיטים יד לפנים. הילד היה מחליק מכה ראשונה ואומר 'אל', שניה ואומר 'תפ' וכאן היו מתגלות 3 התכונות החשובות: עורמה זריזות ועירנות.. את המכה השלישית והצעקה 'הק' הוא היה מביא במפתיע ואץ-רץ חזרה כשהילד שידו נחבטה שועט אחריו. אם הוא היה מגיע בשלום לקבוצתו, ניצח ויש לו שבוי, אם נתפס, אוי לו ולתדמיתו....
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.