שומרת לילה

פירוש: חברה שתפקידה לשמור על שנת הילדים הערבה

ממציא: מונח קיבוצי אוניברסלי

רקע:
אחד ה'יתרונות' הבולטים של החינוך המשותף היה החופש המוחלט שקיבלו ההורים מילדיהם בלילה..תפקיד הדאגה לילדים מחצית היממה הועבר לשומרת הלילה שהיתה עוברת בין בתי הילדים והבתים הכוללים, מכסה את הילדים ששמיכתם נשמטה, מחליפה לתינוקות, מרגיעה את הנפשות הבוכיות, בקיצור 'אמא' תורנית לכמה מאות ילדים. עם התפתחות הטכנולוגיה קיבל כל בית ילדים משדר שבו יכלה השומרת לשמוע אם הכל רגוע ושלו. דורות של שומרות לילה סבבו על משמרתן, אכלו צ'יפס ולא מעט תעלולי קונדסים שמצאו את ביטויים בשיר הידוע: שומרת לילה נפלה בפיילה..
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.