מנחם

פירוש: נשק קר - נבוט

ממציא: עקיבא אבני

רקע:
כאשר פשטו  חיילי "הכלניות" הבריטיים בבוקר "השבת השחורה" על גבעת ברנר הם כלאו את עקיבא אבני בקונצרטינה בלב המחנה (ע"ע). הסיבה העיקרית לבידודו היתה  השימוש (המופרז לדעתם להגנה עצמית) ב"מנחם" האישי שלו - הנבוט האימתני שקיבל את שמו ברפת, שם היה "מנחם" את הפרות המיוחמות ש"שדרשו", אבל לפר המרביע כבר לא נשאר כוח...
כאשר היה מצלצל הפעמון (ע"ע) ומזעיק את החברים לסלק את הרועים הערבים שפלשו לשדות המשק, היה כל חבר נוטל את "המנחם" האישי ויוצא
לקרב! מדריכי הקפא"פ של הפלמ"ח טענו ש"מנחם" הינו נשק בלתי קונבנציונאלי מאחר וכל חבטה שלו מוחצת את המקלות הסטנדרטיים של פלוגות המחץ!
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.