סגול

פירוש: נוזל רפואי בעל תכונות חיטוי

רקע:

ילדי הקיבוץ היו רוב שעות היום והערב מסתובבים ב'מחנה', בדרך כלל עסוקים בפעילויות שלמבוגרים לא היה חלק בהם.
קרה לא מעט שאותם 'פעילויות הסתיימו בחיכוכים סמי-אלימים עם ילדים אחרים או סתם עצמים שעמדו בדרכם, ואז
הם נזקקו למבוגרים, ולטיפול רפואי קל/יל. בקופסת העזרה הראשונה בכל בית כולל/גן היה בין השאר בקבוקון שהכיל
סגול" (בסגול) - מין נוזל חיטוי שצבעו ארגמן עמוק שהמטפלת מורחת בעזרת מקלון
ניקוי אזניים על שריטות ושיפשופים שלא מצדיקים מרפאה. ההחלטה אם להשתמש
ב"סגול" או ביוד היא אחת התעלומות שרק מטפלות ותיקות יכולות לפתור.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.