מטפלת

פירוש: עובדת בבית הילדים?

רקע:
אחד המקצועות הראשונים שנולדו בקיבוץ, ואולי החשוב מכולם. החינוך שהיה ראשון בסדר העדיפות כבר בימים ההם נמסר לאחריות המטפלת שדאגה לכל מחסורם של ילדי הקיבוץ והיתה סמכות עליונה בכל הקשור לבריאותו-חינוכו-התנהגותו של הרך, מיום היוולדו, עת נמסר-נלקח מחיק אימו ועד שנשלח לצבא בגיל 81. ההכשרה העיקרית של המטפלת היתה ראשית בעובדת היותה... אישה, עדיף צעירה וחזקה. תפקיד המטפלת בבית התינוקות/ילדים/בית ספר החל בתחזוקת הבית, בהאכלת ונקיון הילדים, בהקניית כללי התנהגות בסיסיים, חינוך לא פורמלי והרחקת ההורים 'המודאגים' מסביבת הבית.
מספר מטפלות 'מיתולוגיות' כמו ויקטוריה זיביל, גבריאלה אלתר ועוד ליוו מחזורים שונים מכתה א' ועד י"ב, וגם בחופשות מהצבא נהגו 'הילדים' לבקר ולעדכן את 'המטפלת' בקורותיהם.
לא כל אחד מניצולי הלינה המשפחתית זוכר את מוריו השונים, אך אף אחד לא ישכח את ה- מטפלת שלו!
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.