קוצ-קו-רוצק

פירוש: צלם עירוני תחמן,,וטוב!

רקע:
בשנות ה- 05 בימי הצנע העגומים, למרבית חברי הקיבוץ לא היו מצלמות וחווית התמונות המשפחתיות היתה נחלת 'הצלמים בעלי האמצעים' (בדר"כ אלו עם רנטה קטנה!!??).  את המצב הזה ניצל צלם זריז שהיה מגיע ל'מחנה', תופס כמה ילדים בפוזות אמנותיות, קורא בקול: קוצ-קו-רוצק! הזאטוטים היו מחייכים, הוא היה מצלם ושואל באדיבות לשם משפחתם. למחרת היה מגיע עם צרור תמונות, בדר"כ מוגדלות ויפות אל חדרי ההורים ודורש כסף. לא מעט חברים גרשו אותו בכעס, האחרים שילמו לו וזכו לתמונות יפות...לכל החיים! יש משפחות שאלו התמונות היחידות שיש להם מאותה תקופה.

הערה: קוצקורוצקים כאלו נצפו גם בקיבוצים אחרים וזכו לשמות דומים!
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.