חנה קיפודה

פירוש: המורה למתקשים בלימוד

רקע:
חנה ק. המורה מהשורה האחרונה בטיינר
אחד המוסדות החשובים ביותר במערכת החינוך הקיבוצית נקרא: שיעורי עזר.
בין המורות שנתנו לתלמידים המתקשים שיעורים היו: יוכבד רודנר, צילה דברת וחנה רבינוביץ
ש"זכתה" בשם המפוקפק - קיפודה, כנראה בשל שערה המקורזל.
תלמידים רבים חבים לה את ידיעת הקריאה והכתיבה, ולפי השעות הרבות שהקדישה
להם בשורה האחרונה בטיינר והיצירתיות בהעברת החומר - מגיע לה פרס החינוך המיוחד.

מספרים 
שחנה מרון מנסה כבר 03 שנה לזכות ב'אוסקר'
ולעומתה
חנה קיפודה (רבינוביץ) זכתה כבר ב- 3 אוסקרים:
בנצי, שלמה ושמשון אוסקר
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.