הובלות

פירוש: ענף שירות שתפקידו לשנע "הכל" בחצר המשק

רקע:
עם התרחבות 'הנקודה' עלי גבעה ל'מחנה' קבע נסללו דרכים ונכבשו שבילים עליהם שוטטו ללא השגחה מבוגרים ופעוטים, עגלות ומכוניות ונולד ישוב. 
אל בתי הילדים והתינוקות המרוחקים מהמטבח וממחסן הבגדים היה צריך להביא מדי יום אוכל וכביסה, ואל חדרי החברים 'הוזעקו' מדי פעם אנשי שירות, כמו חשמלאים, זגגים, בנאים וגננים. מאחר ורכב פרטי מכל סוג שהוא, כולל אופניים היה אסור, ופרנסי המשק ראו בנושא 'השינוע' - עיסוק דפיציטי (כלומר לא נושא רווח/הפסד) - הוקם ענף ההובלות. בתחילה קראו לענף 'חצרן', אך גיוון התפקיד חייב ענף מסודר עם סוס/חמור וכרכרה, טרקטור ועגלה וכך היה.
סדר היום של 'ההובלות' כלל הבאת ארוחת בוקר לבתי הילדים, איסוף כביסה מלוכלכת, הבאת כדי חלב למטבח וסילוק אשפה אל 'המזבלה' (ע"ע). לא עבר זמן רב והענף התרחב: מחלקת בעלי חיים שכללה את הסוס 'גמיש' (והפרדות רחל ולאה ועוד) עם עגלת האוכל (קריאת ה"אוהל" של יהודה אלטמן נכנסה לפולקלור) והחמור של רוביניו (ע"ע) עם אוכל למטבח הורים (ע"ע) ולבית ישע. המחלקה השניה כללה את הפרגוסון האדום ושתי עגלות: קטנה למשימות הדורשות נגישות בשבילים צרים וגדולה להעברת רהיטים וציוד, ובימים אחרים, הנמשכים עד היום, הובלת ארון המתים בדרך האחרונה... 
באחד החורפים הקשים בו נפטרו לא מעט חברים, נשבר שלמה ורטהיים, אחד מעובדי 'ההובלות' המיתולוגיים ודרש מהמזכירות: "שכל ענף יוביל את שלו..." . בין עובדי הענף כדאי להזכיר את 'מקס ומוריץ' (שלמה ורטהיים ויהודה אלטמן), ורנר ברסלאואר, שלמה סיגל, ג'ו פרידמן ועוד.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.