מצרינה

פירוש: אולם ליל הסדר. אולם הספורט הביתי של ג

ממציא: הומצא כנראה במסגריה

רקע:
קצת לפני האביב חיפשו פרנסי ישוב מקום ראוי וגדול לעריכת סדר פסח. המקום נבחר ומסגרי הקיבוץ אילתרו מבנה על קונסטרוקציות ברזל שעל הכנתו לפסח שקדו יומם וליל.
באחת מארוחות העשר, טרם חנוכת המקום חיפשו שם למבנה. הויכוח התלהט ואחד הציע:
אולם ספורט זה ארינה, אבל זה בשביל פסח, קפץ שני והוסיף: בפסח אוכלים מצות אז שיהיה מצרנה, וכך בהפסקת עשר אחת נולד השם.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.