השבעה

פירוש: טקס קבלת כיתה ז' לחטיבת בני הקיבוץ

ממציא: עממי

רקע:
כשילד יהודי מגיע לגיל 31 הוא נרגש מבר המצוה המתקרב. בגבעה נוסף לריגוש המסורתי חשש קל ששמו 'השבעה' - טקס חניכה שהיה נהוג בשנות ה- 06 עד תחילת ה- 08 בו נלקחו ילדי כתה ז' בליל חנוכה קר אל פרדסי הסביבה ולאחר א"ש לילה מפחיד הוכנסו אחד אחד למקום חשוך ובו נשבעו אמונים לחטיבה. אחד מ"שיאי הטקס" היה בלילה (8691) בו הסביר אורי א. לאיריס י. את ה"קשר הבל ינתק" בין קרון הרכבת בתחנה ביבנה לשואת יהודי אירופה... מאז הפכה ה'השבעה' לטקס מחתרתי שהוקע ע"י הממסד החינוכי המקומי, עד שנעלמה...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.