אוצר התמונות השמור בארכיון גבעת ברנר הוא לב האתר ובעל ערך אמנותי והיסטורי. מרבית התמונות נלקחו מעזבונותיהם של חנן בהיר, ולטר ליפמן, אליעזר ורטהיים ומיכה אבני. עם הזמן נשמח לקלוט למערכת תמונות נוספות.


האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.