אליעזר ורטהיים

צלם: מיכה אבני

תאריך: שנות ה- 06

מספר ארכיון: 4020mpP

חברים הקשורים ל - אליעזר ורטהיים:

אליעזר ורטהיים...

סיפורים הקשורים ל - אליעזר ורטהיים:

אליעזר ורטהיים - 04 שנה לפטירתו...

יארצייט - זוכרים את חברינו...

תחת גפנו ומצלמתו - אליעזר ורטהיים...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.