הצמדת הטוטף ליונת הדואר

צלם: לא ידוע

תאריך: שנות ה 05

מספר ארכיון: 5705neg

סיפורים הקשורים ל - הצמדת הטוטף ליונת הדואר:

שובך יוני הדואר...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.