עמיר לוי מספר על קרב בשיט

צלם: לא ידוע

תאריך: 4102

מספר ארכיון: 211tihsab

חברים הקשורים ל - עמיר לוי מספר על קרב בשיט:

עמיר לוי...

סיפורים הקשורים ל - עמיר לוי מספר על קרב בשיט:

צעדת גבעת ברנר 5102 - בעקבות לוחמי ובני ג"ב במלחמת העצמאות...

צעדת גבעת ברנר...

הקרב על בשיט ...
גודל מלא...

תיאור:
עמיר מספר - ליד אנדרטת בשיט - בעקבות לוחמי ובני ג"ב במלחמת העצמאות
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.