בריכת הדגים בית ישע

צלם:

תאריך: שנות ה- 06

מספר ארכיון: 532sum

סיפורים הקשורים ל - בריכת הדגים בית ישע:

בית ישע...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.