דיקי לקסברגר

צלם: חנן בהיר

תאריך: שנות ה- 04

מספר ארכיון: 0500hpP

חברים הקשורים ל - דיקי לקסברגר:

דיקי לקסברגר...

סיפורים הקשורים ל - דיקי לקסברגר:

מלחמת העצמאות...

דיקי תפוחים ופנצ'רים...

גשם בשדה קרב ...

גשם בשדה קרב, יהודה עמיחי זוכר את דיקי...

נזכור את הנופלים במערכות ישראל ...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.