דיקי לקסברגר

צלם: חנן בהיר

תאריך: שנות ה- 04

מספר ארכיון: 0500hpP

חברים הקשורים ל - דיקי לקסברגר:

דיקי לקסברגר...

סיפורים הקשורים ל - דיקי לקסברגר:

גשם בשדה קרב, יהודה עמיחי זוכר את דיקי...

גשם בשדה קרב ...

דיקי תפוחים ופנצ'רים...

מלחמת העצמאות...

נזכור את הנופלים במערכות ישראל ...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.