בקטגוריית חברים מופיעים כל האנשים, מטף ועד זקן, שעברו בגבעת ברנר בין השנים 8291 - 0002. חלק גדול היו חברי משק, חלק מהחברים גדל ובגר בגבעת ברנר, חלק היו בחברת נוער, חלק שהו כאן כאורחים או כמתנדבים וחלק עבדו או עברו בגבעה. עיקר החומר נאסף מראיונות, מכתבים וחוברות זיכרון. מערכת האתר תשמח לקבל חומר כתוב ו/או תיקונים לחומר הקיים.


האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.