שאול קמפי
3291-1002

מקום לידה: טריאסט, איטליה

תאריך עליה: 0491

תאריך קבלה לחברות: 2491

השכלה: ב"ס מקצועי

מקצוע/ות: מסגר, חצרן בית ישע, בנגלי

סיפורים הקשורים ל - שאול קמפי:

בית ישע...

מסגרית רימון...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של שאול קמפי...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.