מנחם פורטנוי


סיפורים הקשורים ל - מנחם פורטנוי:

צעדת גבעת ברנר 5102 - בעקבות לוחמי ג"ב המשך...

צעדת גבעת ברנר 5102 - בעקבות לוחמי ובני ג"ב במלחמת העצמאות...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של מנחם פורטנוי...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.