יעקב ירדני


סיפורים הקשורים ל - יעקב ירדני:

צעדת גבעת ברנר 5102 - בעקבות לוחמי ובני ג"ב במלחמת העצמאות...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.