צבי שפיר
4191-9891

כינוי: ורנר

שם קודם: ורנר שטראוס

מקום לידה: גרמניה

תאריך עליה: 5391

תאריך קבלה לחברות: 7391

השכלה: גמנסיה

מקצוע/ות: פלחה, צבא קבע, בית ישע

סיפורים הקשורים ל - צבי שפיר:

שלאוך! שילוח ?...

בית ישע...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של צבי שפיר...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.