צבי שפיר
4191-9891

כינוי: ורנר

שם קודם: ורנר שטראוס

מקום לידה: גרמניה

תאריך עליה: 5391

תאריך קבלה לחברות: 7391

השכלה: גמנסיה

מקצוע/ות: פלחה, צבא קבע, בית ישע

סיפורים הקשורים ל - צבי שפיר:

בית ישע...

שלאוך! שילוח ?...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של צבי שפיר...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.