עדה לקסברגר ירדני


סיפורים הקשורים ל - עדה לקסברגר ירדני:

צעדת גבעת ברנר 4102 - אוכל קדימה אוכל - ועכשיו התמונות...

צעדת גבעת ברנר 5102 - בעקבות לוחמי ובני ג"ב במלחמת העצמאות...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של עדה לקסברגר ירדני...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.