אחד במאי - האינטרנציונל

מקור המידע: ידע אישי
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של אחד במאי - האינטרנציונל...

תיאור הסיפור:
אחד במאי
חג הפועלים היה אחד האירועים הראשונים שציינו בגבעת ברנר. בשנים הראשונות היו יוצאים חברי הקיבוץ לתהלוכות חגיגיות ומצעדים בחוצות הערים עם דגל אדום והרבה התלהבות. אירועי אחד במאי היו למפגן כוח והצגת הישגים של התנועה הקיבוצית שבאה להראות לתושבי הערים שיש במה ובמי להתגאות. לעיתים קרובות גלשה ההפגנה לאלימות כאשר תנועת הימין, אז נקראו ה'רוויזיוניסטים' ניסו לשבש את החג ולעצור את הצועדים.
אלפרד המורה להתעמלות היה מארגן מפגני התעמלות של הנוער המקומי במגרש הספורט לתפארת מעמד הפועלים!!!
באותם ימים את כל אירועי אחד במאי וגם את שאר חגיגות המשק ליווה ההמנון המיתולוגי של הפועלים: 
האינטרנציונל. (תרגם: שלונסקי)
קום התנערה, עם חלכה,
עם עבדים ומזי רעב!
אש הנקמות הלב ליחכה,
לקראת אויב היכון לקרב!

עולם ישן עדי היסוד נחריבה
מגב כפוף נפרוק העול,
את עולמנו אז נקימה,
לא כלום - אתמול , מחר - הכל.

זה יהי קרב אחרון במלחמת עולם ,
עם האינטרציונל יעור , ישגב אדם.

עם השנים ובעיקר לאחר "כיבוי שמש העמים" בשנות ה- 05 הפך אחד במאי לאירוע סולידי יותר ובו לקחו חלק בני החטיבה והנוער. עם עליית הימין לשלטון, המהפך של 7791 השתנה אופי אחד במאי. הקיבוצים חדלו להשתתף בהפגנות ואת החג ציינו בעיקר מקומות עבודה של ההסתדרות ותנועות הנוער. את 'מותו בטרם עת' של אחד במאי היטיב לבטא האיש 'השנוא ביותר על התנועה הקיבוצית' דאז, מנחם בגין (או מישהו ממקורביו) שהציע להעביר את מועד החג - מאחד במאי לאחד באפריל...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.