אנצו - הקמת גבעת ברנר 4

תאריך: שנות ה- 03

מקור המידע: חוברת זכרון לאנצו סרני

חברים הקשורים ל - אנצו - הקמת גבעת ברנר 4:

עדה סרני...

חיים אנצו סרני...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של אנצו - הקמת גבעת ברנר 4...

תיאור הסיפור:
ב- 51 בפברואר 0391 אנצו מודיע בתוקף תפקידו כמזכיר, על הצורך לבחור שם לנקודה. ברוב קולות של 44 מתוך 87 נבחר השם 'גבעת ברנר' ומתקבל תוך שירת ה'אינטרנציונאל'.
במרץ 0391 נולד הבן דניאל ומצטרף ל- 7 הילדים שחיים בגבעה. עדה שמסיימת תפקידה כמטפלת מעבירה את הילדים, כולל תינוקה הרך, לידי המטפלות. אנצו טוען: "אין אנוחייבים לשתף את ההורים בדרך החינוך, אין לחייב אותם יותר ממה שמחייבים חבר אחר, כי אין להורים ידיעות מקצועיות יותר טובות מאשר לכל חבר". עדה לעומתו מבדילה בין חינוך לטיפול וטוענת שרצויה התייעצות מתמדת בין המטפלות להורים.
אוכלוסיית הקיבוץ הצעיר היתה בתנועה מתמדת ומתעורת כל העת שאלת הקריטריונים לחבר קיבוץ. דעתו של אנצו ברורה: "הקיבוץ הוא תנועה המונית ולא מקום של 'אתה בחרתנו', אין אנו רוצים להיות חברה שרק אנשים נעלים יכולים לחיות בה". אנצו דגל בקיבוץ שגדל כל הזמן וחשש מפני הווי חברתי מגובש: "עד כמה שהדבר יכול הדמות לאכזרי, סוד הקיבוץ הפתוח בכך שאף פעם לא נוצרת בו מסורת שאין לערער עליה. יסוד נעוריו הפרמננטים בזה שאף פעם לא יווצר בו סגנון חיים שיסגור אותו..קליטת עליה דורשת גמישות וסילוק חלומות של חברה אינטימית נוסח אנשים שסיגננו חיהם פעם לתמיד ודורשים כרגע לחיות בשלווה ומנוחה".
בסוף שנת 0391 המצב בגבעה חמור. על א"י עוברת תקופת שפל כלכלי, ואין כסף לא להחזר חובות ולא לקיום. הפתרון היחידי - איטליה. עדה יוצאת עם 3 הילדים לביקור משפחתי כשהמטרה לגייס 0001 ליש"ט להציל את הקיבוץ מרעב. עדה מקבלת את הלוואה מהוריו של אנצו שלא מתלהבים במיוחד. אלו חסכונות של שנים, וחלקו של אנצו בירושה. לחברים מודיע אנצו שהכסף הושג, אך לא מגלה את מקורו.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.