ברכות לג"ב בת 12

מקום: יומן ג"ב

תאריך: 9491

מקור המידע: מדברי זליג אבן:

חברים הקשורים ל - ברכות לג"ב בת 12:

זליג אבן...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
ב- 9491, במלאת 12 שנה לג"ב פרסם זליג מאמר חגיגי ביומן:
"12 שנה עברו מאז עלינו הנה והתחלנו בבניית ביתנו המשותף. ומשאנו באים לסקור את דרכנו מאותו היום בו העבירו העגלות את כל רכושנו הדומם (4 צריפים) ואת כל הנפש, מעט למעלה מ- 03 חברים וחברות - עלינו לציין כי לא מספרנו אלא רצוננו החזק הוא שעמד לנו בהקימנו את ביתנו הקיבוצי לעצמנו ולבאים אחרינו.
לא קלה היתה אז דרך חיינו כאשר לא קלה היתה הדרך המובילה אל גבעתנו, דרך חתחתים לא סלולה ולא כבושה, דרך מהלך שעות אליה ממקום העבודה, אשר לא היתה מצויה.
..לראשונינו זכורה בודאי שנת הרעב 2391. בימים אלו התכנסה מועצת הקיבוץ בגבעתנו, ואנחנו לא יכולנו להבטיח למתכנסים, לחם לסעודה. בו ביום שקיבלנו 03 לירות מאת הקיבוץ לקניית לחם וקמח עמדו להוציא למכירה פומבית את פרותינו המעטות. אז צפה ההצעה למשכן את פרדסנו לסוחר פרטי תמורת הלוואה של 006 ל"י. אך עמדה לנו עזרת משפחת סרני. ההלוואה שניתנה לנו סייעה להתגבר על התקופה הקשה, ושוב יכולנו להתמסר לבניין המשק והחברה.
..ומשאני שואל את עצמי בזכות מה הגענו עד הלום? אין בפי אלא לומר כי אל כל זה הגענו בזכות רצונה המשותף והמלוכד של חברתנו מאז ועד עתה ובזכות היותנו אבר מגופו הגדול של הקיבוץ, שהדריכנו ברעיונו ובסיועו בעוד אנו חסרי נסיון. וידעתי כי רבים עוד הליקויים והקשיים בחיינו, וכי לא חבר אחד מפקפק לפרקים על קוצר ידנו בארגון חיינו החברתיים והמשקיים ובפתרון בעיות חינוך דורנו הצעיר. אך קשיים אלו עצמם הרי הם נובעים מתוך היש הגדול שיצרנו - חברה גדולה ומגוונות ומשק רחב וענף, אוכלוסיה קיבוצית העומדת לפני השלמת אלפה השני ומשק קיבוצי הגדול ביותר בארץ.
..ואם זכינו לחוג את חגנו זכור נזכור כי ההישגים באו לנו גם בזכותם של חברים אשר התחילו איתנו יחד לבנות את ביתנו, הערו את כל אונם ומרצם, והם עצמם נסתלקו באיבם מבלי אשר יראו בהבשיל פרי עמלם, אז זכר מתינו וחלינו נעלה על ראש שמחתנו!
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.