גשם בשדה קרב, יהודה עמיחי זוכר את דיקי

מקום: עיתון 'הארץ'

תאריך: שנות ה- 08

מקור המידע: יהודה עמיחי

חברים הקשורים ל - גשם בשדה קרב, יהודה עמיחי זוכר את דיקי:

דיקי לקסברגר...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
דיקי נפגע,
כמגדל המים ביד מרדכי
נפגע, חור בבטן. הכל
זורם מתוכו.

אבל הוא נשאר כך עומד
בנוף זכרוני
כמגדל המים ביד מרדכי

לא רחוק משם נפל
קצת צפונה ליד חוליקאת.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
חוליקת - השיר השלישי על דיקי

בגבעות האלה אפילו מגדלי קדוח הנפט
הם כבר זכרון. כאן נפל דיקי
שהיה גדול ממני בארבע שנים והיה לי כאב
בעת צרה ומצוקה. עכשו אני גדול ממנו
בארבעים שנה ואני זוכר אותו
כמו בן צעיר ואני אב זקן ואבל.

ואתם שזוכרים רק פנים,
אל תשכחו את הידיים המושטות
ואת הרגלים הרצות בקלות
ואת המלים

זכרו שגם היציאה לקרבות הנוראים
עוברת תמיד דרך גנים וחלונות
וילדים משחקים וכלב נובח

זכרו והזכירו לפרי שנשר
את העלים ואת הענף,
הזכירו לקוצים הקשים
שהיו רכים באביב,
ואל תשכחו שגם האגרוף
היה פעם יד פתוחה ואצבעות
............................................................
גשם בשדה קרב (לזכר דיקי)

גשם יורד על פני רעי
על פני רעי החיים אשר
מכסים ראשיהם בשמיכה
ועל פני רעי המתים אשר
אינם מכסים עוד.

יהודה עמיחי (שירת כחייל תחת פיקודו של דיקי בקרבות הנגב במלחמת העצמאות)

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.