גשם בשדה קרב

מקום: חזית הדרום

תאריך: שנות ה- 05

מקור המידע: יהודה עמיחי

חברים הקשורים ל - גשם בשדה קרב :

דיקי לקסברגר...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
גשם בשדה קרב (לזכר דיקי)
גשם יורד על פני רעי
על פני רעי החיים אשר
מכסים ראשיהם בשמיכה
ועל פני רעי המתים אשר
אינם מכסים עוד.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.