היה רעב. אבל היה זה רעב עם אידיאה

מקום: גבעת ברנר

תאריך: 2491

מקור המידע: יומן גבעת ברנר

חברים הקשורים ל - היה רעב. אבל היה זה רעב עם אידיאה:

חיים אנצו סרני...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
..דובר פה על גבעת ברנר ועל הרעב לפני שתים עשרה שנה שנה. אגלה לכם סוד: אני, יחד עם עוד כמה חברים, היינו קצת אחראים לרעב ההוא. ונזכר אני בשני חברים יקרים, מורי ומדריכי ביילינסון ויוסף אהרונוביץ, אשר לדאבוננו אינם כיום איתנו, ואשר היו מזהירים אותנו בתקופת הרעב העיקרית, שלא נמתח את החבל יתר על המידה. והיה באמת קשה – היה רעב. אבל היה זה רעב עם אידיאה, אידיאה של קיבוץ גדול ליד המושבה. היה לנו אז ויכוח עם קרן הקיימת, עם המחלקה להתיישבות, קצת גם עם הרצפלד, שחשב אותנו ל'שמנדריקים'. אבל אנחנו, יחד עם גבעת השלושה ורמת הכובש, חלמנו חלום גדול, כי ליד המושבה העברית המתנכרת יקומו ישובים המאחדים עבודה שכירה והתישבות, תעשיה וחקלאות, קולטי עליה וגדלים. ואני זוכר, כאשר עלינו באופן בלתי ליגלי, על האדמה הזו, שהיא אדמה טובה לכל הדיעות כיום, לאחר שחברי ג"ב עשו בה משהו, הסבירו לנו כי זה רחוק מאד, כי אין הדבר כדאי. והיו חכמים גדולים שאמרו כי יהיה רעב, ואמנם היה רעב..
...היה לנו חלום גדול. ואם עלי לסכם את השנתיים האחרונות אומר: לא כל החלום התגשם. כל יום שאינני רואה אוטומובילים היורדים מג"ב למושבה, עמוסי פועלים ההולכים לעבוד בעבודה שכירה – לבי אינו שקט. ביום זה אני חושב שלא מילאנו את הייעוד אשר לשמו נבנו ג"ב וגבעת השלושה וכל אותם הקיבוצים שליד המושבה, ואף על פי כן נוצר דבר גדול.
אמרתי כי זה היה רעב עם אידיאה. אינני מתפלל לרעב, אבל אני מתפלל לרעב של האידיאה. צריך להיות קצת רעב לאידיאה. האידיאה שלנו היתה: רצון הפגישה עם העליה שתבוא מקלוסובה וגרמניה, זו שכבר באה וזו שעתידה לבוא. ומתוך רעב זה ומתוך האידיאה הזו יצאו אנשי ג"ב לפעולה בגולה – יצאו כשליחי הסתדרות והמפלגה, כשליחי הקיבוץ, ועשו משהו בגולה, יחד עם חברי קיבוץ אחרים.
אני מתפלל שתתחדש עלינו אותה הציפיה לפגישה כזאת גם לקראת הבאות. אם תהיה ציפייה כזאת – הרי גם במקרה של רעב ממש נתגבר על הסכנה הצפויה לביתנו. אך אוי לנו אם לא תהיה אידיאה, אוי לנו אם לא יהיה רעיון מרכזי אשר ידרבן וילכד את כולנו. למען שהרעה הזאת לא תבוא – נחוצה קצת תבונה, הרבה אהבה, הבנה גדולה וכוח גדול – לביצוע המשותף. לכן רוצים חברי ואני לתת יד לקיבוץ: לפעולה משותפת ולעבודה משותפת. כאלה הננו, וכאלה הננו רוצים להיות אתכם.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.