שלאוך! שילוח ?

מקום: גבעת ברנר

תאריך: שנות ה- 04

מקור המידע: מילן אורן

חברים הקשורים ל - שלאוך! שילוח ?:

שלום דברת - דוברומיל...

מילן אורן...

שלמה שילוח...

שורה אושרוביץ...

צבי שפיר...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
בתקופת המספוא העליזה עבדו יחד מילן, שורה, דברת, צבי שפיר ושלמה שילוח (אז שטטהאגן). היו עוד, הצוות היה גדול יחסית מכיוון שכל העבודה נעשתה ביד. את הירק קצרו בחרמשים ובחורף, בגלל הבוץ היו מוציאים החוצה את התוצרת על אלונקות ומעמיסים על העגלה.
בין הגידולים היו תלתן, אספסת, תירס וחציר. בתקופה מסויימת מכרו תלתן (ואגלי טל) לפי משקל לאנגלים . את התפקיד להרטיב את העגלה קיבל שלמה שילוח שהיה עולה על העגלה וצועק בגרמנית 'שלאוך, שלאוך (צינור מים בעברית, דופיה ב'ברנרית')'. כל השאר הסטוריה..
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.