שובך יוני הדואר

מקום: גבעת ברנר

תאריך: שנות ה- 04

מקור המידע: יהודה חרש

חברים הקשורים ל - שובך יוני הדואר:

אהרון לנדסמן...

שמעון הנדלר...

יהודה חרש...

שמשון בן אשר...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של שובך יוני הדואר...

תיאור הסיפור:

שובך יוני הדואר
ב 6102/4/4 נחנך ברוב עם שובך יוני הדואר המשופץ. בנוכחות נציגי חיל התקשוב, המועצה לשימור אתרים, מועצה אזורית ברנר, יונאים חובבים מכל רחבי הארץ ואחד, מאיר שלו, הסופר של 'יונה ונער' שספרו הנפלא היה הטריגר לכל הפרויקט.

בעקבות הכתבה על יוני הדואר ב'הארץ' 
lmth.7065401/segaps/etisah/li.oc.zteraah.www//:ptth

בג"ב בלב שכונת המליונרים היה שובך מרכזי של יוני דואר של ה'הגנה' בו טיפל שמעון הנדלר בעזרת נערים, ביניהם שמשון בן אשר, אהרון לנדסמן ועוד . הבעיה של היונים היתה שהם היו קשר חד כיווני. הם העבירו הודעות אך לא תשובות. היונה אינה מכירה בשום מכשול גיאוגרפי ומהירותה היא גבוהה יחסית. יהודה פעם שלח יונה מעין פשחה שבים המלח, היונה פנתה קודם מזרחה לכיוון הים, תפסה גובה ואז חצתה את רכס ההרים המתנשא לגובה יחסי של 0021 מ'. תוך 54 דקות היא נחתה בשובך בג"ב. יונים יצאו גם לטיולים שנתיים לרחבי הארץ ונשאו מכתבים והודעות להורים המודאגים. יונים שנשלחו מעין גב עם הודעה שכנראה לא יצליחו במשימתן כי יש סערת ברקים איומה הגיעו בשלום לאחר שעה אחת. סיפור נוסף הוא על יונה שנשלחה מהגליל והגיעה לאחר ...8 חודשים..הסיבה היא כנראה שנפגעה ע"י ציפור טרף ולקחה לה את הזמן להתאושש ( או שבכלל הגיעה ברגל..) . ליונה היה יתרון נוסף. כאשר הבריטים הפכו את ג"ב ב'שבת השחורה' חיפשו גם בשובך היונים אך לא 'חשדו' בציפורים התמות שהם בעצם 'חיילות בהגנה'. לאחר המלחמה הועבר ה'שובך' לידי צה"ל ועקר אל 'בית זקס', שם נשאר עד פירוקו הסופי באמצע שנות ה 05.

מתוך בלוג של ענת סקילי על השובך בג"ב
psa.yrtnEweiV/golb/li.oc.zupat.www//:ptth?dIyrtnE=0105631&kossap=sey

עוד על השובך
gpj.20762/03031/1/2102/spilc/yrellaGoediv/gro.renerbg.www//:ptth
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.