מי רצח את אביגייל - הסיפור המלא 03 - הזיכוי מחמת הספק, ציון יוצא לחופשי. סוף?!?

תאריך: 1691

מקור המידע: מן העיתונות

חברים הקשורים ל - מי רצח את אביגייל - הסיפור המלא 03 - הזיכוי מחמת הספק, ציון יוצא לחופשי. סוף?!?:

אביגיל סלומון...

ציון סלומון...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:


השופטים מסבירים בהמשך פסק הדין, כי הנאשם נחקר בקשר לקנאותו, בקשר ליחסי אשתו עם גברים אחרים וביחוד סמל מאיר ראובן. הוא נחקר בקשר לאיחוריה של אשתו בשובה הביתה מנסיעותיה מחוץ לבית, אם היו מריבות ביניהם, אם אהב אותה והוא נחקר גם על השערותיו בדבר האנשים שעלולים לרצחה.
חקירותיו נסבו גם על מזגו ואם הסכים, שאשתו תלך לבדה מהבית, תעשן, תסתפר, תלבש מכנסים ארוכים ואם הוא מאמין באמונות תפלות. הוא נשאל גם איך חונקים אדם ואם הוא בעצמו מסוגל להרוג. "בחקירות אלו לא נכשל סלומון" קבעו השופטים, והוא אף הביע נכונות לקבל "זריקת אמת"..
כאמור קבע בית המשפט, שההוכחות נגד הנאשם הן שהיו צריכות להבהיר לבית המשפט את האשמה נגדו. "אך לא יכולנו למצוא, על אף סיכומו הממצה של בא כוח התביעה, מר א.פלפל, כי ההוכחות חורגות מגדר החשד, אף שהחשד נגד סלומון הוא חזק ביותר".
השופטים קבעו שלא הוכח שהנאשם ידע על יחסי אשתו עם ראובן, אם כי הוא מודה שביקוריו התכופים של ראובן בביתו הרגיזוהו. כן נקבע בית הדין כי ההודאה שמסר הנאשם במשטרה בה הוא מוכן לקחת על עצמו את האשמה אם אחיו פנחס ישוחרר, היא הודאה מותנית ואינה הודאה של ממש. בסיום פסק הדין ציין בית המשפט, כי נכון שלנאשם עלול היה להיות מניע חזק לעשות את המעשה, מתוך קנאה לאשה שבגדה בו, אולם על אף החקירות הצולבות של הנאשם במשטרה ובבית המשפט, על אוסף העדויות העשויות לקשר אותו עם המעשה, לא יכולנו לקבוע שיד הנאשם היתה במותה של אשתו ויש מקום לספק, שהנאשם רשאי להנות ממנו.
הנאשם שישב במשך כל זמן הקראת פסק הדין בשקט, בלי שיניד עפעף, קיבל את דבר זיכויו בשקט רב ביותר, קם ממקומו ויצא מן האולם.

הסוף? 
לא בטוח...


האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.