מי רצח את אביגייל - הסיפור המלא 92 - מבוי סתום בבית המשפט, אין פתרון בתעלומת הרצח

תאריך: 1691

מקור המידע: מן העיתונות

חברים הקשורים ל - מי רצח את אביגייל - הסיפור המלא 92 - מבוי סתום בבית המשפט, אין פתרון בתעלומת הרצח:

אביגיל סלומון...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:

סלומון העיד כי הקצין איים עליו פעמיים – פעם אחת בנוכחות יומנאי המשטרה. בנקודה הזו לא הירפה התובע מהנאשם: שאלה: פחדת כשאיימו עליך באקדח? תשובה : כן, שאלה: צעקת? תשובה: לא, מדוע שאצעק? שאלה: אינך צועק שאתה מפחד? תשובה: אני צועק כשאני רוצה, ובדרך כלל אני שולט בעצמי. התובע קופץ מיד על תשובה זו: גם כשאתה עושה מעשה רע? התשובה מהנאשם היא קצרה ושלווה: לא עשיתי מעולם מעשה רע"...
לא שמעתי את הרדיו מנגן. בסוף חקירת השתי וערב ניסה התובע בפעם האחרונה את מזלו, בהזכירו לנאשם רגעים מהתנהגותו אחרי רצח אשתו, כדי להוכיח כי זו לא היתה התנהגות סבירה של בעל שאשתו האהובה נרצחה: שאלה: "כיצד יתכן שפתחת את הרדיו בחדרך 8 ימים אחרי הלוויה? תשובה: הייתי לבדי בחדר, והרגשתי עצמי בודד. פתחתי את הרדיו, אבל לא שמעתי אם הוא מנגן או לא"
..התובע דורש בקול חריף מהנאשם להסביר מדוע לא הבחינו האנשים בהבעת צער ויגון בפניו לאחר שהלך אחרי מיטת אשתו. העד עונה לאט: "אתה צריך להבין שאי אפשר להבין מה אני חושב?"
שאלה: "זאת אומרת, שאיש לא יוכל לדעת מהבעת פניך אם אתה משקר או לא?" ושוב עונה הנאשם בבטחון גמור: "מעולם לא שיקרתי".
הנאשם סיים עדותו וחזר לספסל הנאשמים. הנשיא התורן קנת מכריז על סיום הישיבה וקובע את המשך המשפט ל- 7 בדצמבר. במסדרון מחכים לנאשם בנו ואחותו. הוא חובק בידו האחת את בנו, שחור העיניים ויורד במדרגות.

ידיעות אחרונות 0691.21.9: ציון סלומון לא התרגש גם שהשופטים הודיעו על זיכויו
תעלומת רצח אביגיל – ללא פתרון
בן ציון סלומון ניחן כנראה בעצבי ברזל. הוא לא התרגש שעה שהודיעו לו כי אשתו אביגיל נמצאה ללא רוח חיים. הוא לא התרגש בעת חקירתו הממושכת במשטרה, שחשדה בו שהוא רצחה. הוא לא התרגש כל עת המשפט, בו הואשם בהריגתה ולמרבה הפלא לא התרגש גם אתמול, כשזוכה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב.
הצדדים מסכמים. באולם ביהמ"ש שרה התרגשות רבה. זה עתה נסתיימו סיכומי הצדדים. התובע, מר פלפל טען כי הוכיח, שציון סלומון הוא האיש, שהרג את אביגיל בגלל שבגדה בו. לעומתו טען עו"ד פוגץ', פרקליטו של הנאשם, כי שולחו חף מפשע.
הציפייה לפסק הדין היתה דרוכה. אולם כאמור האדם השליו ביותר באולם, היה הנאשם עצמו, למרות שהוא ידע היטב כי ברגעים אלו גורלו נחרץ.
דממה נשתררה באולם כשהחל בית המשפט בקריאת פסק הדין: "אביגיל סלומון מצאה את מותה בגבעת ברנר בלילה שבין ה- 6 –7 בינואר 9591. היא נמצאה חנוקה בצריף עזוב. הנאשם, בעלה, נחקר ארוכות ע"י המשטרה בכל דבר שעשוי היה לשמש מניע למקרה זה". הסוף 03

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.