מי רצח את אביגייל - הסיפור המלא 62 - הציתות, מנהגי רצח מסתוריים בקהילה ההודית

תאריך: 0691

מקור המידע: מן העיתונות

חברים הקשורים ל - מי רצח את אביגייל - הסיפור המלא 62 - הציתות, מנהגי רצח מסתוריים בקהילה ההודית:

אביגיל סלומון...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:

מון בגבעת ברנר, נתקבלו אתמול על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב, לאחר שקבע, כי על אף הדרכים הפסולות שבהן הוקלטו הראיות, לא נמצא יסוד בדיני הראיות שלא לקבל את ההקלטות...
צלילי הלשון המראטית. עם הפעלת מכשירי הקלטה נשמעו באולם בית המשפט, כנראה לראשונה, צלילי השפה המראטית. השוטר אליעזר דניאל, עולה מהודו השולט בשפה זו, קרא בפני בית המשפט את הנוסח הקצר של תרגום אחד הקטעים שהוקלטו בחדר הנאשם. לפי נוסחו של העד נשמע בהקלטה דו שיח זה:
רחל: ביום ההוא..בא לראות לאן הלכה..הוא הפעיל את המנוע של המכונית ואני עמדתי שם..
ציון סלומון: מה היה שם? לאן הלכת על יד המטבח (העד הסביר כי המדובר הוא בכך שהנאשם סיפר לבני משפחתו על מה נחקר במשטרה)
להלן שמע העד קול אשה: ציון, האם לא הלכת לקרוא לאבא? הם יאמרו שאנשים ראו אותך מסתובב שם.
אח"כ קול גבר: אני אגיד שעמדתי שם מול בית הכנסת.קול אשה: הם יגידו שראו אותך (את ציון) ראו אותך..תן סיבה שהלכת לחדר הנוחיות. המשפט האחרון, עליו חזר מכשיר ההקלטה פעמים מספר היה, לדברי העד: "ציון אומר, זאת אומרת ראו, זאת אומרת אמת".
סגולה נגד רוחות רעות. לפני כן שמע בית המשפט את עדותו של מר חיים יחזקאל, בן 66, פרופסור לאגרונומיה וכלכלה, על מנהגי שבטים פרימיטיביים. מר יחזקאל אמר כי עלה לארץ לפני 9 שנים. בהיותו בהודו התעניין במנהיהם המוזרים והמיסטיים של שבטים רבים. לדברי בא כוח התביעה השיב העד, כי ידוע לו שבג'ונגלים של הודו ישנם שבטים הנוהגים לחתוך חתכים בבגדיהם של האנשים הנהרגים בידיהם. העד הסביר, כי הם עושים זאת כסגולה נגד הרוחות הרעות. כשהוצגה בפני העד חולצתה של המנוחה, שבה נמצאו מספר חתכים השיב כי הוא שלח לידידיו במשטרת בומביי הסבר על צורת החתכים, אולם משם השיבו לו כי הענין 'מסובך' ואין הם יודעים את משמעותם.
בתשובה לשאלות הסניגור השיב העד, כי בדרך כלל עושים רק אנשי הג'ונגל חתכים בלבוש אויביהם. מאידך ידוע לו כי חברי 'אגודת בני ישראל' בהודו, שהם דתיים, אינם עושים מעשים דומים. העד אישר בתשובה לשאלה אחרת כי נכון שבין אנשי 'אגודת בני ישראל' לא אירעו מעולם מקרי רצח או הריגה.

מעריב 0691.11.61 : לא חשדתי באשתי – טוען ציון סלומון
הנאשם מגבעת ברנר מכחיש בתוקף שהרג את אשתו
"המשטרה אינה מצליחה למצוא מי רצח את אביגיל, והיא צריכה שמישהו ישב בבית הסוהר, כדי להציל את הפרסטיז'ה שלה. הם רוצים שזה אהיה אני", כך אמר בהתרגשות הנאשם ציון סלומון באחד מרגעי השיא של עדותו שנשמעה בכל משך ישיבת יום אתמול, בית המשפט המחוזי בתל אביב.
במשל כל עדותו של ציון סלומון היה המתח באולם בית המשפט רב כל כך, עד ש'הסקרנים הניצחיים' שמילאו הפעם את כל הספסלים, האזינו בדריכות, אף שרבים מהם אינם מבינים את השפה האנגלית, בה העיד סלומון.. המשך 72

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.