מי רצח את אביגייל - הסיפור המלא 52 - עדות הגשש, הפתולוג, ציתות בבית סלומון

תאריך: 0691

מקור המידע: מן העיתונות

חברים הקשורים ל - מי רצח את אביגייל - הסיפור המלא 52 - עדות הגשש, הפתולוג, ציתות בבית סלומון:

אביגיל סלומון...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:

שלב זה של המשפט עדיין ניצבת השאלה: האמנם הצליח הרוצח לבצע 'פשע מושלם'? למרות העדים הרבים עדיין לא נתהדקה עניבת ההוכחות הנסיבתיות סביב הבעל הנאשם. הגשם שירד באותו לילה, מחה את כל העקבות, הקור הבריח את חברי הקיבוץ לתוך חדריהם. היחידי שהיה כל הלילה בחוץ היה השומר והוא לא ראה דבר.
על המשמר 0691.01.61: עדות הגשש..
בבית המשפט העיד גשש המשטרה חמדן מרמלה, שטען כי לפי דעתו הכניסו שני אנשים את גופתה של אביגיל לתוך הבאר בה נמצאה. "הם לא זרקו את הגופה בכעס, אלא הניחו אותה בנחת. זאת קבעתי לפי מצב הגופה שהיתה שטוחה יפה בבאר". הגשש לא מצא עקבות סביב הבאר או על יד הצריף הסמוך, הגשם טשטש את העקבות כליל.
בלומה בטריקובסקי, מג"ב שהתגוררה בצריף אחד עם משפחת סלומון כשנתיים לפני המקרה, העידה על קולות וצעקות שהיו בוקעים מחדרם של משפחת סלומון מדי ערב.
נחום מושקוביץ, שעבד במאפיה יחד עם ציון סלומון, מסר כי בערב המקרה הוצע לציון לקחת למחרת יום חופש, הלה סירב אולם למחרת לא הופיע לעבודה בשעה הרגילה. 
מעריב 0691.11.31: רופא מעיד: אביגיל סלומון לא גילתה התנגדות לרוצחה. "רצח אביגיל סלומון בוצע על ידי חניקה ועל גופתה לא נמצאו כל סימנים, שיעדו כי התנגדה בכח למעשה." אמר הבוקר ד"ר רבינוביץ רופא פתולוג שהופיע מטעם התביעה. ד"ר רבינוביץ' בדק את גופת אביגיל מיד לאחר שנתגלתה בבית הבאר בקיבוץ ג"ב. ..בחוות דעתו מתאר הרופא כיצד בוצע לדעתו הרצח:"המנוחה נחנקה מאחור בצורה כזו, שמבצע הרצח שם את שטח הכיפוף של מרפקו הימני על החלק הקדמי של צווארה של המנוחה ובידו השמאלית לחץ על פה הקורבן"..
דבר 0691.11.41: מיקרופונים הוסתרו בדירות המעורבים במשפט הרצח של אביגיל סלומון. השאלה אם סלילי טייפ שתוכנם הוקלט תוך חדירה לא רשות לדירה פרטית, יכולים להתקבל כמוצגים במשפט, נדונה אתמול בבית המשפט המחוזי בת"א.  בהגישו את הסלילים לבית המשפט העלה נציג התביעה א.פלפל לדוכן העדים את השוטר מנחם יצחקי שסיפר כי בפקודת הממונה עליו, הקצין גורדון ממחלקת הקשר במטה הארצי, יצא בלוית סמל משטרה לקיבוץ ג"ב ושם התמקם בבית סמוך לבית הנאשם, ציון סלומון. לדברי העד, הותקנו מיקרופונים בדירת הנאשם, בדירת אביו ובדירת אחיו על ידי טכנאי. הם החלו להאזין לשיחות שהתקיימו בשלוש הדירות תוך הקלטתן על טייפ. ההאזנה נמשכה כ-8 שבועות, עם הפסקה של שבוע ימים... המשך 62

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.