מי רצח את אביגייל - הסיפור המלא 71- הסניגור מסתער, ציון מודה?

תאריך: 9591

מקור המידע: מן העיתונות

חברים הקשורים ל - מי רצח את אביגייל - הסיפור המלא 71- הסניגור מסתער, ציון מודה?:

אביגיל סלומון...

ציון סלומון...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:

סימני הסריטה. אולם פוגץ' שאל שאלתו מתוך כוונה:"בגלל אדישותו זו חשדת בו מיד?", "כן", "ולכן גם לא חקרת חשודים אחרים, כי האמנת כבר שזה החשוד העיקרי?" תשובת שקמוני:"לא עלי היה לקבוע מיהם החשודים?". פוגץ': "אבל כאשר מצאת סימני סריטה על פניו של הסמל מאיר ראובן, המופיע כמאהב הנרצחת ואשר היה חשוד ברצח בזמנו, לא בדקת אותם ולא דיווחת עליהם, כי כבר ידעת שאתה מחפש את הסימנים המפלילים אצל סלומון?". שקמוני:"סימני ראובן היו סימנים טריים שנראו לי כסימני שריטה שלאחר הגילוח". פוגץ': והסתפקת בהתרשמותך זו בעוד שאת סלומון שלחת לבדיקה בית חולים בגלל צלקת בת חודשיים, שמצאת בפניו.."
שיחזור שעותיה האחרונות. קדמה לחקירתו התוקפנית של פוגץ', עדותו הראשית של שקמוני, שניתנה כתשובה לשאלות עו"ד פלפל, עוזרו של בר אור. בעדות זו שיחזר שקמוני את הערב האחרון בחיי ההרוגה. לפי עדותו של הסמל – המאהב, שנפרד ממנה, אחר בילוי של שעות אחדות מתחת לעץ הגדול, לפני רציחתה. בעזרתן של מפות בגדלים שונים, הראה שקמוני לבית המשפט את צעדיה האחרונים של ההרוגה, מבית הילדים שבו אמרה "לילה טוב" לשני ילדיה, למקום פגישתה הקבוע עם מאהבה הסמל...
היכן עמד העד. אך יושב פלפל במקומו ופוגץ' מסתער על העד. באמצעות ציוריו שלשקמוני הוא מראה כי עץ הבילויים נמצא במרחק של מטר וחצי מחלון צריף מגורים, מקום שאינו מתאים לפגישות קבועות של מאהבים בסתר. "האם גרו בדירה קרובה זו שבצריף?" רוצה פוג'ץ לדעת. "חלק מדירות הצריף היו ריקות מאדם" משיב הקצין. אבל דירה זו? איני יכול לקבוע, כי לא בדקתי זאת?".
בכך תם היום הראשון למשפט.
דבר 0691.6.41 : סלומון רצה להודות ברצח אשתו ובלבד שלא תוטרד משפחתו ע"י המשטרה
אודה ברצח אשתי אף על פי שלא הרגתיה, ובלבד שלא תוטרד משפחתי ע"י המשטרה – נאמר בהודעה שמסר במשטרה ציון סלומון, הנאשם בהריגת אשתו בינואר אשתקד. ההודעה הוקראה אתמול בפני בית המשפט המחוזי בת"א. העד פקד חנן גפן, שהיה ממנהלי החקירה בתוקף תפקידו כראש הלשכה הפלילית בנפת רמלה – רחובות, מסר כי הודעה זו נגבתה באפריל אשתקד לאחר שסלומון ביקש לדבר עימו. כן ציין, כי אותו היום היו הנאשם ואחיו עצורים. המשך 91
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.