מי רצח את אביגייל - הסיפור המלא 9 - פנחס ורחל בחקירה צולבת

תאריך: 9591

מקור המידע: מן העיתונות

חברים הקשורים ל - מי רצח את אביגייל - הסיפור המלא 9 - פנחס ורחל בחקירה צולבת:

אביגיל סלומון...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:

הנאשם השני, אחיו פנחס בן  ה- 43 כמעט אח תאום לציון בהרגשת חזותו הפנימית. כמוהו מסוגר ואדיש ועיניו הפיקחות אינן מעידות על רטט כלשהו. הבין את כתב האשמה ולא נזקק לתרגום אנגלי. אף הוא גבה קומה וחסון. השינוי הבולט: שערו השחור כעורב עשוי תלתלים. כאחיו גם הוא אינו רוצה לחקור את הקצין המאשים ובדממה עוזב את אולם בית הדין בדרכו לכלא נפרד.
הסמל מחיל האויר – הנאשם השלישי. שוב חולפות דקות ארוכות עד שמובא הנאשם השלישי (למען לא ידעו הנאשמים מי ומי נעצר) ומכונית המשטרה הגיעה ממחנה צבאי ממנה ירד סמל חיל האויר מאיר בן אברהם כשידיו נתונות באזיקים שהוסרו ממנו והתייצב בפני השופט. שלא כקודמיו, הוא נמוך קומה אולם שחום עור כמותם ושלא כקודמיו הוא נרעש ועיניו הנפחדות כמעט אינן נחות, והוא גם דיבר.
"אני מסרתי עדות ואם היא אינה מספקת את המשטרה שיחקרו אותי ב'מכונת אמת'. ומשאלה בפיו: שיאסרו את פרסום שמו בעיתונות, ובקשה גדולה לו מהשופט, שנאמרה בשברון לב: "שיאפשרו לו להתראות עם אשתו ובנו הקטן". בקשתו תופנה למשטרה. הסמל, שעמידתו היתה רופפת, הוחזר לכלאו הצבאי.
" לא יודעת שום דבר". פקודת המעצר האחרונה הוצאה כנגד רחל בת מלכיאל סלומון, אחות שני הנאשמים הראשונים וגיסת הנרצחת, אלמנה ואם לילד בן תשע, שהוכנסה לאולם בלוית שוטרת. רחל, לבושה חולצת פסים בצבע כחול-לבן, סוודר כחול ומכנסיים שחורות, שחומה כאחיה, שערה מסורק לאחור ועיניה נפחדות קמעא: "לא יודעת שום דבר.מה שידעתי – אמרתי.איך הם חושדים בי בדבר כזה?" ענתה לשופט לאחר שהוקראה בקשת המשטרה לצו מעצר. השופט, גישתו אבהית, מאריך וממשיך להסביר, והיא ממשיכה: "אם לעזור למשטרה – מסכימה ואני רוצה לעזור למצוא מי עשה את זה, אבל זה לא צודק שאני אשב, אין לי קשר עם הרצח. לא ידעתי שהיא מתה. אחי בא להגיד לי זאת, העיר אותי מהשינה והלכתי יחד איתו לחפש אותה, אני כבדתי את הנרצחת ולא יודעת דבר"...
הוחזרו הנאשמים לתאיהם בבתי כלא נפרדים, קהל הסקרנים נשם לרווחה, בהרגשה כי התעלומה האופפת את החנק המסתורי במשך 05 יום מתחילה להתבהר וכי נעשה צעד אחר צעד קדימה לקראת פענוח סוד המות. ועם זאת לא פסקו הלחישות והשערות שונות ומשונות על "דת מיוחדת של כיתה מיוחדת המחייבת חניקה מיוחדת למען טיהור כבוד המשפחה שנכתם מבגידת האשה"...יתכן שהמשטרה עלתה על דרך המלך בחקירה מסועפת ומסתבכת זו. השבועות הבאים יוכיחו אמיתות דעה זו. המשך 01


האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.